விருதுநகர்

KKSSR Ramachandran

எங்களுக்கு பிரச்னையில்ல... விபூதி பூசி ஏமாத்திடுவோம்.. ஏடாகூடமாகப் பேசிய திமுக மாஜி அமைச்சர்!

‘எங்களுக்கு பிரச்னையில்ல; நாங்க திருநீறு பூசி ஏமாற்றிவிடுவோம்’ என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சரும் விருதுநகர் மாவட்டச் செயலாளருமான கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் பேசியிருக்கிறார். 

crackers
hiv
Pregnant woman
Pregnant woman
HIV blood
pregnant lady hiv issues
pregnant lady issues
Pregnant woman
suicide
mother
Nirmal devi
Fire Accident
Seyyadurai
KT Rajendra Balaji
K.D.Rajendra Balaji
Modi