மதுரை

Combai dog

சிஆர்பிஎப் படையில் தமிழகத்தின் பாரம்பரிய கோம்பை நாய் சேர்ப்பு ..!

இந்தியாவின் பாரம்பரிய நாய் இனங்களுக்கு பயிற்சி அளித்து அவற்றை மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படையில் சேர்ப்பது என சமீபத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது. இதன்படி முத்தோல் வகையைச் சேர்ந்த நாய்கள் மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படையில் சேர்க்கப்பட்டன. இப்பொழுது கோம்பை நாய் இனத்தைச் சேர்ந்த 2 குட்டிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. மதுரையில் கோம்பை நாய்களை விற்பனை செய்துவரும் அரவிந்தராஜ் என்பவர் இரண்டு கோம்பை நாய் குட்டிகளை மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படைக்கு அனுப்பியுள்ளார்.

madurai
undefined
undefined
thanjavur
judge
goat
acci
tanjore
thanjavur big temple
undefined
briyani
school
velammal medical college
o raja
cold
velammal medical college
Gurumurthy
undefined
jallikattu 1
jalli kattu
no one didn't touch the pudukkottai inspector's bull in alanganallur
Alanganallur Thumbnail
Madurai Alanganallur Jallikattu Video
Avanyapuram Jallikattu
Jallikattu competitions continue in Madurai's Avaniyapuram 700 bulls and 730 Bull Catchers are participating in it
jallikattu 1
Nirmala seetharaman
madurai