காஞ்சிபுரம்

butter rock

மோடி -சீன அதிபர் வந்து சென்ற மாமல்லபுரத்தில் இப்படியொரு அதிர்ச்சியா..? சீனர்கள் வியந்ததால் வந்த வினை..!

இந்தப் பாறையைப் பார்த்து வியந்த சீன அதிகாரிகள், பாறை நிற்பதற்கான காரணத்தை கேட்டு, ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்தினர்.  

Mamallapuram
athivaradhar in standing version
race view House
pugazh
Amithsha plan
poor
athi varadar dharshan in kanchipuram
Athivaradar
athi1
Athivaradar
tirupati and athi varadar
Athi Varadar Dharsan
Athivaradar
kanchi athi varadar
today last day dharshan of athivaradhar
athi
athi
nayanthara
athi
athivarathar
Rajinikanth fans who got hit by Kanchi at midnight
athi varadhar
Police inspector
eps athivarathar
athi varadar