வர்த்தகம்

plots

வீட்டு மனை வாங்கி உள்ளீர்களா..? உஷார்..! அதுவும் மெட்ரோ வர உள்ள பகுதிகளில்....

வாழ்க்கை முழுதும் உழைத்த பணத்தை கொண்டு, தனது சந்ததியினர் வருங்காலத்தில் நன்றாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக குருவி சேர்ப்பது போல சிறுக சிறுக சேர்த்து வைத்து மனை வாங்கி வைப்பார்கள்.
 

Budget
plots
ambani
hhhhh
plots
modi
construction
gold
flowers
No p[lastice tumblers  in tasmac
Petrol
GST on Real estate
gold
mobile use
Petrol
Petrol
gold jewel
gold  rate