நீலகிரி

Neelagiri

பூத்துக் குலுங்கும் அதிசய மலர்கள்; 12 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் குறிஞ்சி மலர்களால் மொத்தமான மாறிப்போன நீலகிரி...

நீலகிரி மலைப் பகுதியில் 12 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் நீலக் குறிஞ்சி மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன. மலைப் பகுதி முழுவதும் நீலப் போர்வை போர்த்தியதுபோல ரம்மியாமாய் காட்சியளிக்கிறது. புதுப்பொலிவுடன் இருக்கும் இம்மலர்களை காண ஏராளமான மக்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து பார்த்து இரசிக்கின்றனர்.