நாதஸ்வரம் சீரியல் நடிகை ஸ்ரித்திகா விதவிதமான சேலையில் கொடுத்த ஹோம்லி போஸ்!

First Published 4, Aug 2020, 4:49 PM

நாதஸ்வரம் சீரியல் நடிகை ஸ்ரித்திகா விதவிதமான சேலையில் கொடுத்த ஹோம்லி போஸ்!

<p>நாதஸ்வரம் சீரியலில் வரும் ஸ்ரித்திகாவா இது இவ்ளோ அழகா இருகாங்க </p>

நாதஸ்வரம் சீரியலில் வரும் ஸ்ரித்திகாவா இது இவ்ளோ அழகா இருகாங்க 

<p>ஹோம்லி லுக்கில் அசத்தும் ஸ்ரித்திகா </p>

ஹோம்லி லுக்கில் அசத்தும் ஸ்ரித்திகா 

<p>விதவிதமான புடவை அணிந்து போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ரித்திகா </p>

விதவிதமான புடவை அணிந்து போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ரித்திகா 

<p>அழகிய புடவை அம்சமாக இருக்கும் ஸ்ரித்திகா </p>

அழகிய புடவை அம்சமாக இருக்கும் ஸ்ரித்திகா 

<p>சிரிப்பினால் சிதறடிக்கும் ஸ்ரித்திகா </p>

சிரிப்பினால் சிதறடிக்கும் ஸ்ரித்திகா 

<p>அழகோ அழகு ஸ்ரித்திகா </p>

அழகோ அழகு ஸ்ரித்திகா 

<p>ஸ்ரித்திகா வெக்கப்படுவதும் அழகு தான் </p>

ஸ்ரித்திகா வெக்கப்படுவதும் அழகு தான் 

<p>முழு உடையில் ஒரு போஸ் செதுக்கி வைத்த  சிலை போல் இருக்கும் ஸ்ரித்திகா </p>

முழு உடையில் ஒரு போஸ் செதுக்கி வைத்த  சிலை போல் இருக்கும் ஸ்ரித்திகா 

<p>இப்படி இருந்தா யாருக்கு தான் பிடிக்காது அவ்ளோ அழகு </p>

இப்படி இருந்தா யாருக்கு தான் பிடிக்காது அவ்ளோ அழகு 

loader