பெண்மையை போற்றும் புகைப்படங்கள்... அரிய தொகுப்பு..!

First Published 17, Feb 2020, 4:16 PM IST

தாய்ப்பால்... நம் ஒவ்வொருவரின் உயிர்ப்பால். நம் கடைசி நாள் வரை நமது ஆரோக்கியத்தை நிர்ணயிப்பதில் தாய்ப்பாலின் பங்கு அதிகம். குழந்தையின் அடிப்படை உரிமை தாய்ப்பால். அதை முறையாகக் கொடுக்கவேண்டியது நமது கடமை. ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 1 முதல் 7-ம் தேதி வரை ‘உலக தாய்ப்பால் வாரம்’கொண்டாடப்படுகிறது. தாய்ப்பாலின் மகத்துவத்தையும், அதன் முக்கியத்துவத்தையும் உலகம் அறியச் செய்யவே இந்த விழிப்புணர்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதனை மையப்படுத்தி போட்டோஷூட் நடத்துவதும் பிரபலமாகி வருகிறது. 

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

breast feeding

loader