சேலையில்... மாடர்ன் டிரஸ் என எது போட்டாலும் எடுப்பாக இருக்கும் சீரியல் நடிகை பவித்ரா!

First Published 6, Aug 2020, 11:35 AM

சேலையில்... மாடர்ன் டிரஸ் என எது போட்டாலும் எடுப்பாக இருக்கும் சீரியல் நடிகை பவித்ரா!

<p>பச்சை கிளி போல் இருக்கும் பவித்ரா&nbsp;</p>

பச்சை கிளி போல் இருக்கும் பவித்ரா 

<p>புடவையில் அம்சமாக இருக்கும் பவித்ரா&nbsp;</p>

புடவையில் அம்சமாக இருக்கும் பவித்ரா 

<p>பின்னழகை காட்டும் பவித்ரா&nbsp;</p>

பின்னழகை காட்டும் பவித்ரா 

<p>பூவுக்குள் ஒளிந்து இருக்கும் ரகசியம் என்ன ?</p>

பூவுக்குள் ஒளிந்து இருக்கும் ரகசியம் என்ன ?

<p>மாடர்ன் உடையில் எவ்ளோ ஸ்லிம் ஆக இருக்கும் பவித்ரா&nbsp;</p>

மாடர்ன் உடையில் எவ்ளோ ஸ்லிம் ஆக இருக்கும் பவித்ரா 

<p>அழகிய உடையில் அம்சமாக அமர்ந்து இருக்கும் பவித்ரா&nbsp;</p>

அழகிய உடையில் அம்சமாக அமர்ந்து இருக்கும் பவித்ரா 

<p>சிவ்லெஸ் உடையில் கும்முனு இருக்கும் பவித்ரா&nbsp;</p>

சிவ்லெஸ் உடையில் கும்முனு இருக்கும் பவித்ரா 

<p>ஸ்மார்ட் ஆஹ் இருக்கும் பவித்ரா&nbsp;</p>

ஸ்மார்ட் ஆஹ் இருக்கும் பவித்ரா 

<p>சிரிப்பால் சிதறடிக்கும் பவித்ரா&nbsp;</p>

சிரிப்பால் சிதறடிக்கும் பவித்ரா 

<p>கூந்தலை வீசி போஸ் கொடுக்கும் பவித்ரா&nbsp;</p>

கூந்தலை வீசி போஸ் கொடுக்கும் பவித்ரா 

loader