கலைஞர் பிறந்தநாளையொட்டி திமுகவினர் மரியாதை செலுத்தும் கலக்கலான புகைப்படங்கள்..!

First Published 3, Jun 2019, 11:44 AM IST

கலைஞர் பிறந்தநாளையொட்டி திமுகவினர் மரியாதை செலுத்தும் கலக்கலான புகைப்படங்கள்..!

கலைஞர் பிறந்த நாளையொட்டி ஜொலிக்கும் அறிவாலயம்...!

கலைஞர் பிறந்த நாளையொட்டி ஜொலிக்கும் அறிவாலயம்...!

அண்ணாக்கு மரியாதை செலுத்தபூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புகைப்படம்..

அண்ணாக்கு மரியாதை செலுத்தபூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புகைப்படம்..

கலைஞர் பிறந்தநாளை  திருவிழாவாக கொண்டாடிய ஸ்டாலின்..

கலைஞர் பிறந்தநாளை திருவிழாவாக கொண்டாடிய ஸ்டாலின்..

கலைஞர்க்கு மரியாதை செலுத்திய ஸ்டாலின்..

கலைஞர்க்கு மரியாதை செலுத்திய ஸ்டாலின்..

கலைஞர் பிறந்தநாளை  திருவிழாவாக கொண்டாடிய ஸ்டாலின்..!

கலைஞர் பிறந்தநாளை திருவிழாவாக கொண்டாடிய ஸ்டாலின்..!

கலைஞர் பிறந்தநாளையொட்டி மரியாதை செலுத்த பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புகைப்படம்..

கலைஞர் பிறந்தநாளையொட்டி மரியாதை செலுத்த பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புகைப்படம்..

தந்தைக்கு மரியாதை செலுத்த செல்லும்..! கனிமொழி

தந்தைக்கு மரியாதை செலுத்த செல்லும்..! கனிமொழி

கலைஞர்க்கு மரியாதை செலுத்திய ஸ்டாலின்..

கலைஞர்க்கு மரியாதை செலுத்திய ஸ்டாலின்..

அண்ணாக்கு மரியாதை செலுத்திய ஸ்டாலின்..

அண்ணாக்கு மரியாதை செலுத்திய ஸ்டாலின்..

அண்ணாக்கு மரியாதை செலுத்திய ஸ்டாலின்..

அண்ணாக்கு மரியாதை செலுத்திய ஸ்டாலின்..

கலைஞர்க்கு மரியாதை செலுத்திய ஸ்டாலின்..

கலைஞர்க்கு மரியாதை செலுத்திய ஸ்டாலின்..

கலைஞருக்கு மரியாதை செலுத்த செல்லும் வைரமுத்து..

கலைஞருக்கு மரியாதை செலுத்த செல்லும் வைரமுத்து..

கலைஞருக்கு மரியாதை செலுத்திய வைரமுத்து..

கலைஞருக்கு மரியாதை செலுத்திய வைரமுத்து..

கலைஞருக்கு மரியாதை செலுத்தும் வைரமுத்து..!

கலைஞருக்கு மரியாதை செலுத்தும் வைரமுத்து..!

அண்ணாக்கு மரியாதை செலுத்தபூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புகைப்படம்..

அண்ணாக்கு மரியாதை செலுத்தபூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புகைப்படம்..

அண்ணாக்கு மரியாதை செலுத்திய வைரமுத்து..

அண்ணாக்கு மரியாதை செலுத்திய வைரமுத்து..

தனியாக வந்து தந்தைக்கு மரியாதை..!

தனியாக வந்து தந்தைக்கு மரியாதை..!

அன்னதானம் வழங்கி சிறப்பிக்கும் ஸ்டாலின்

அன்னதானம் வழங்கி சிறப்பிக்கும் ஸ்டாலின்

loader