நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிம் காதலி நடிகை மெஹ்விஷ் ஹயாதின் சுண்டியிழுக்கும் புகைப்படங்கள்..!

First Published 26, Aug 2020, 11:21 AM

சினிமாத்துறைக்கும் நிழல் உலகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பால் பாகிஸ்தான் திரையுலக நடிகை, 37 வயதான மெஹ்விஷ் ஹயாத் என்பவருடன் தாவூத் இப்ராஹிம் 2019ல் இருந்து உறவில் இருந்ததாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை அறியப்பட்ட முகம் அல்ல இந்த மெஹ்விஷ் ஹயாத். ஆனாலும் இப்போது பாகிஸ்தான் ஊடகங்கள் மற்றும் காவல்துறையின் பிரபலமான முகமாக மெஹ்விஷ் ஹயாத் மாறியுள்ளார். 

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

<p>Mehwish Hayat</p>

Mehwish Hayat

loader