43 வயதிலும் இப்படியா? ஈஷா கோபிகர் அழகை பார்த்து வாயடைத்து போகும் இளம் நடிகைகள்!

First Published 27, Jun 2020, 6:01 PM

43 வயதிலும் இப்படியா?  ஈஷா கோபிகர் அழகை பார்த்து வாயடைத்து போகும் இளம் நடிகைகள்!

<p>சிவ்லெஸ் போட்டு இந்த வயசிலும் கவர்ச்சியை போஸ் கொடுக்கும் ஈஷா </p>

சிவ்லெஸ் போட்டு இந்த வயசிலும் கவர்ச்சியை போஸ் கொடுக்கும் ஈஷா 

<p>எவ்ளோ அழகு பாருங்க...</p>

எவ்ளோ அழகு பாருங்க...

<p>ஈஷாவுக்கு செல்லமான ஒரு பெண் குழந்தை ரியான </p>

ஈஷாவுக்கு செல்லமான ஒரு பெண் குழந்தை ரியான 

<p>பியூட்டி லுக் கொடுத்து ரசிகர்களை தன்வசம் ஈர்க்கும் ஈஷா </p>

பியூட்டி லுக் கொடுத்து ரசிகர்களை தன்வசம் ஈர்க்கும் ஈஷா 

<p>சூப்பர் ஒமேன் போஸ் கொடுத்து கலக்கும்  ஈஷா </p>

சூப்பர் ஒமேன் போஸ் கொடுத்து கலக்கும்  ஈஷா 

<p>குழந்தை போல் போஸ் கொடுத்து செலஃயி எடுக்கும் ஈஷா </p>

குழந்தை போல் போஸ் கொடுத்து செலஃயி எடுக்கும் ஈஷா 

<p>வீட்டிலே உடல் பயிற்சி செய்து உடம்பை அழகாக வைத்து கொள்ளும் ஈஷா </p>

வீட்டிலே உடல் பயிற்சி செய்து உடம்பை அழகாக வைத்து கொள்ளும் ஈஷா 

<p>43 வயது ஆன மாதிரி தெரிகிறது இன்னமும் அப்படியே இருக்கும் ஈஷா அழகு முகம் </p>

43 வயது ஆன மாதிரி தெரிகிறது இன்னமும் அப்படியே இருக்கும் ஈஷா அழகு முகம் 

<p>வீட்டில் யோகா சனம் செய்யும் ஈஷா உடம்பை மட்டும் அல்லாமல் மனதை வலிமையாகும் ஈஷா </p>

வீட்டில் யோகா சனம் செய்யும் ஈஷா உடம்பை மட்டும் அல்லாமல் மனதை வலிமையாகும் ஈஷா 

loader