'96 ' பட குட்டி திரிஷாவா இது...? அடையாளம் தெரியாத அளவில்... வேற மாதிரி இருக்கும் கௌரி கிஷன்..!

First Published 22, Nov 2019, 4:22 PM IST

'96 ' பட குட்டி திரிஷாவா இது...? அடையாளம் தெரியாத அளவில்... வேற மாதிரி இருக்கும் கௌரி கிஷன்..!

கற்கோவிலில் அழகு சிற்பம் போல் அமர்ந்திருக்கும் கௌரி

கற்கோவிலில் அழகு சிற்பம் போல் அமர்ந்திருக்கும் கௌரி

படிக்கட்டில் அமர்த்திற்கும் பதுமை

படிக்கட்டில் அமர்த்திற்கும் பதுமை

ரசிக்க தோன்றும் அழகியின் பார்வை இந்த பக்கம் திரும்பாதா..?

ரசிக்க தோன்றும் அழகியின் பார்வை இந்த பக்கம் திரும்பாதா..?

கண்ணாடி முன் நின்று கலகல சிரிப்பு

கண்ணாடி முன் நின்று கலகல சிரிப்பு

பாறையின் நடுவே தேவதை

பாறையின் நடுவே தேவதை

ஓவர் மேக்அப் போடாமல் என்ன ஒரு அழகு

ஓவர் மேக்அப் போடாமல் என்ன ஒரு அழகு

குட்டி திரிஷா...

குட்டி திரிஷா...

loader