ஹாட் யாஷிகாவா இது..? மோசம் செய்யாமல் மிதமான கவர்ச்சியில் கண்களுக்கு விருந்து கொடுக்கும் கலகல போஸ்!

First Published 28, Feb 2020, 5:22 PM

ஹாட் யாஷிகாவா இது..? மோசம் செய்யாமல் மிதமான கவர்ச்சியில் கண்களுக்கு விருந்து கொடுக்கும் கலகல போஸ்!

குய்ட் ஸ்டில்

குய்ட் ஸ்டில்

ரெக்கை விரித்து ஆடும் மயில் போல் இருக்கும் யாஷிகா

ரெக்கை விரித்து ஆடும் மயில் போல் இருக்கும் யாஷிகா

மஞ்சபுடவழகி

மஞ்சபுடவழகி

மூட் ஏதும் கண்கள்

மூட் ஏதும் கண்கள்

ரெட் அலெர்ட் செய்யும் யாஷிகா

ரெட் அலெர்ட் செய்யும் யாஷிகா

உடை அழகி

உடை அழகி

ஸ்டைலிஷ் போஸ்

ஸ்டைலிஷ் போஸ்

குழந்தை சிரிப்பு

குழந்தை சிரிப்பு

கண்விழியில் உண் அழகை பார்க்கிறேன்

கண்விழியில் உண் அழகை பார்க்கிறேன்

கருப்பு உடை அணிந்தாலும் உன் நிறம் அழகு

கருப்பு உடை அணிந்தாலும் உன் நிறம் அழகு

எதார்த்தமான போஸ்

எதார்த்தமான போஸ்

மாடர்ன் உடையில் நடந்து வரும் பேரழகி

மாடர்ன் உடையில் நடந்து வரும் பேரழகி

ஆண்களை ஈர்க்கும் அழகை கொண்டவள் யாஷிகா

ஆண்களை ஈர்க்கும் அழகை கொண்டவள் யாஷிகா

குய்ட் லுக்

குய்ட் லுக்

இடுப்பை காட்டி மயக்கும் யாஷிகா

இடுப்பை காட்டி மயக்கும் யாஷிகா

loader