முந்துங்கள்... முந்துங்கள்... இந்தியர்களுக்கு முன்னுரிமை... ரஷ்ய மாடலின் அதிரடி அறிவிப்பு...!

First Published 24, Feb 2020, 4:05 PM

ரஷ்யாவில் மாடலிங் துறையில் கொடி கட்டி பறப்பவர் அனஸ்தீஷியா க்விட்கோ. 25 வயதான இந்த அழகுசிலைக்கு இந்திய மதிப்பில் 14 கோடியே 28 லட்சம் அளவிற்கு சொத்து உள்ளது.  திருமணத்திற்கு தீவிரமாக மாப்பிள்ளை தேடி வரும் அனஸ்தீஷியா, ஒரு சூப்பர் ஆஃபரை அறிவித்திருக்கிறார்... அதை தெரிஞ்சிக்க கடைசி வரை பாருங்க.... 

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasiya Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko

சமீபத்தில் பேட்டி ஒன்றில் தனக்கு உலகிலேயே மிகவும் பிடித்த நாடு இந்தியா தான் என்றும், இந்தியர்கள் யாராவது மாப்பிள்ளையாக கிடைத்தால் உடனே திருமணம் செய்து கொள்ள ரெடி என்றும் அறிவித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் பேட்டி ஒன்றில் தனக்கு உலகிலேயே மிகவும் பிடித்த நாடு இந்தியா தான் என்றும், இந்தியர்கள் யாராவது மாப்பிள்ளையாக கிடைத்தால் உடனே திருமணம் செய்து கொள்ள ரெடி என்றும் அறிவித்துள்ளார்.

loader