கடற்கரையில் திக்கு முக்காட வைக்கும் கவர்ச்சி! 44 வயதில் இளசுகளை சொக்க வைக்கும் சுஸ்மிதா சென்!

First Published 24, Dec 2019, 12:20 PM

கடற்கரையில் திக்கு முக்காட வைக்கும் கவர்ச்சி! 44 வயதில் இளசுகளை சொக்க வைக்கும் சுஸ்மிதா சென்!

கடற்கரையில் ஆட்டம்

கடற்கரையில் ஆட்டம்

கவர்ச்சி உடையில் சுஷ்மிதா சென்

கவர்ச்சி உடையில் சுஷ்மிதா சென்

தண்ணீரின் படுவே நாயகி

தண்ணீரின் படுவே நாயகி

கருப்பு உடையில் கண்ணை கவரும் நாயகி

கருப்பு உடையில் கண்ணை கவரும் நாயகி

பின்னழகை காட்டியவாறு போஸ் கொடுக்கும் சுஷ்மிதா

பின்னழகை காட்டியவாறு போஸ் கொடுக்கும் சுஷ்மிதா

கவர்ச்சியில் தாராளம்

கவர்ச்சியில் தாராளம்

மரத்தில் படுத்தபடி, பக்கா போஸ்

மரத்தில் படுத்தபடி, பக்கா போஸ்