போயஸ் கார்டனில் திடீர் நான்குஅடுக்கு பாதுக்காப்பு! மீண்டும் பரபரப்பு: அன்று ஜெ - இன்று ரஜினி!

First Published 22, Jan 2020, 6:26 PM

போயஸ் கார்டனில் திடீர் நான்குஅடுக்கு பாதுக்காப்பு!  மீண்டும் பரபரப்பு:  அன்று ஜெ - இன்று ரஜினி!

போலீஸ் பாதுகாப்பு

போலீஸ் பாதுகாப்பு

விசாரித்து உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கும் போலீஸ்

விசாரித்து உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கும் போலீஸ்

வெய்யிலை பொருட்படுத்தாமல் பாதுகாப்பு தரும் போலீஸ்

வெய்யிலை பொருட்படுத்தாமல் பாதுகாப்பு தரும் போலீஸ்

அமர்ந்திருக்கும் போலீசார்

அமர்ந்திருக்கும் போலீசார்

போலீசாரை கடந்து செல்லும் பெண்கள்

போலீசாரை கடந்து செல்லும் பெண்கள்

யாராக இருந்தாலும் தெரிந்த பின்பே அனுமதி

யாராக இருந்தாலும் தெரிந்த பின்பே அனுமதி

ஆங்காங்கு நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் போலீஸ் வாகனங்கள்

ஆங்காங்கு நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் போலீஸ் வாகனங்கள்

கடந்து செல்லும் கார்கள்

கடந்து செல்லும் கார்கள்

ரஜினிக்கு பலத்த பாதுகாப்பு

ரஜினிக்கு பலத்த பாதுகாப்பு

loader