உடலை விட்டு நழுவும் ஜிகு, ஜிகு சேலை.. ஊர்வசி ரவுத்தேலாவின் உச்சகட்ட கவர்ச்சி...!

First Published 7, Aug 2020, 7:14 PM

உடலை விட்டு நழுவும் ஜிகு, ஜிகு சேலை.. ஊர்வசி ரவுத்தேலாவின் உச்சகட்ட கவர்ச்சி...!

<p>வளைவு நெளிவுடன் போஸ் கொடுக்கும் ஊர்வசி&nbsp;</p>

வளைவு நெளிவுடன் போஸ் கொடுக்கும் ஊர்வசி 

<p>கண்ணாடி போட்டு ஸ்மார்ட் ஆஹ் லுக் கொடுக்கும் ஊர்வசி&nbsp;</p>

கண்ணாடி போட்டு ஸ்மார்ட் ஆஹ் லுக் கொடுக்கும் ஊர்வசி 

<p>மாடர்ன் உடையில் கலக்கும் ஊர்வசி&nbsp;</p>

மாடர்ன் உடையில் கலக்கும் ஊர்வசி 

<p>மாடர்ன் உடையில் &nbsp;கவர்ச்சி காட்டும் ஊர்வசி&nbsp;</p>

மாடர்ன் உடையில்  கவர்ச்சி காட்டும் ஊர்வசி 

<p>விதவிதமான உடையில் போஸ் கொடுத்து அசத்தும் ஊர்வசி&nbsp;</p>

விதவிதமான உடையில் போஸ் கொடுத்து அசத்தும் ஊர்வசி 

<p>ஜிகு ஜிகு சேலையில் கவர்ச்சியூட்டும் ஊர்வசி&nbsp;</p>

ஜிகு ஜிகு சேலையில் கவர்ச்சியூட்டும் ஊர்வசி 

<p>ஒர்க் அவுட் செய்து அசத்தும் ஊர்வசி&nbsp;</p>

ஒர்க் அவுட் செய்து அசத்தும் ஊர்வசி 

<p>உடலை விட்டு நழுவும் ஜிகு, ஜிகு சேலை.. ஊர்வசி ரவுத்தேலாவின் உச்சகட்ட கவர்ச்சி</p>

உடலை விட்டு நழுவும் ஜிகு, ஜிகு சேலை.. ஊர்வசி ரவுத்தேலாவின் உச்சகட்ட கவர்ச்சி

<p>இளசுகளை சூடேற்றும் ஊர்வசி&nbsp;</p>

இளசுகளை சூடேற்றும் ஊர்வசி 

loader