அசப்பில் ஐஸ்வர்யா ராய் போலவே இருந்து கொண்டு உச்ச கட்ட கவர்ச்சி காட்டும் சினேஹா உல்லால்! ஏங்கி தவிக்கும் இளசுகள்!

First Published 5, Jan 2020, 3:07 PM

ஐஸ்வர்யா ராய் போலவே இருக்கும் சினேகா உல்லால் அதிரி புதிரி ஹாட்!  இளசுகளை கட்டி இழுக்கும் ஓவர் கவர்ச்சி!

பாறை மீது சாய்ந்து கவர்ச்சி போஸ்

பாறை மீது சாய்ந்து கவர்ச்சி போஸ்

அடங்க மறுக்கும் கவர்ச்சி

அடங்க மறுக்கும் கவர்ச்சி

கவர்ச்சியில் குதூகலம்

கவர்ச்சியில் குதூகலம்

கூல் ஹாட் கிளிக்

கூல் ஹாட் கிளிக்

கவர்த்திழுக்கும் ஹாட்

கவர்த்திழுக்கும் ஹாட்

கண்களால் கைது செய்கிறாய்

கண்களால் கைது செய்கிறாய்

ஆரஞ்சு நிற உடையில் அம்புட்டு அழகு

ஆரஞ்சு நிற உடையில் அம்புட்டு அழகு

ஸ்னேஹாவின் கியூட் போஸ்

ஸ்னேஹாவின் கியூட் போஸ்

இளசுகளை ஈர்க்கும் சூப்பர் போஸ்

இளசுகளை ஈர்க்கும் சூப்பர் போஸ்

மயக்கும் பார்வை

மயக்கும் பார்வை

நெஞ்சை பஞ்சாக்கும் அழகு

நெஞ்சை பஞ்சாக்கும் அழகு

கருப்பு உடையில் செம்ம ஹாட்

கருப்பு உடையில் செம்ம ஹாட்

ரசிகர்களை திக்குமுக்காட வைக்கும் சினேகா

ரசிகர்களை திக்குமுக்காட வைக்கும் சினேகா

கண்ணை கட்டும் ஓவர் கவர்ச்சி

கண்ணை கட்டும் ஓவர் கவர்ச்சி

பிகினி உடையில் பக்கா போஸ்

பிகினி உடையில் பக்கா போஸ்

loader