இடுப்பு மடிப்பை தாண்டி..... வேறு லெவலுக்கு சென்ற ரம்யா பாண்டியனின் புகைப்படங்கள்...!

First Published Nov 1, 2019, 6:40 PM IST

இடுப்பு மடிப்பை தாண்டி..... வேறு லெவலுக்கு சென்ற ரம்யா பாண்டியனின் புகைப்படங்கள்...! 

 

கம்பீர காட்சியில் ரம்யா பாண்டியன்..!

கம்பீர காட்சியில் ரம்யா பாண்டியன்..!

ஆரஞ்சு  நிற சேலையில் ஆரவாரமாய் ரம்யா பாண்டியன்..!

ஆரஞ்சு நிற சேலையில் ஆரவாரமாய் ரம்யா பாண்டியன்..!

நம்பிக்கை பார்வையில் ரம்யா..

நம்பிக்கை பார்வையில் ரம்யா..

Today's Poll

எத்தனை பிளேயர்களுடன் விளையாட விரும்புவீர்கள்?