டிடி அக்கா பிரியதர்ஷினியின் மேஜிக்...! அவங்க பண்ற லூட்டி நீங்களே பாருங்க

First Published 13, Jul 2020, 6:34 PM

டிடி அக்கா பிரியா தர்ஷினியின் மேஜிக்...! பண்ற லூட்டி நீங்களே பாருங்க

<p>டெட்டி மாதிரி பண்ணும் பிரியதர்ஷினி </p>

டெட்டி மாதிரி பண்ணும் பிரியதர்ஷினி 

<p>மேஜிக்  காமிக்கும் பிரியதர்ஷினி </p>

மேஜிக்  காமிக்கும் பிரியதர்ஷினி 

<p>பறவை போல் போஸ் கொடுக்கும் பிரியதர்ஷினி </p>

பறவை போல் போஸ் கொடுக்கும் பிரியதர்ஷினி 

<p>அலாவுதீன் அற்புதத்தில் வரும் பாய்யில் போகும் பிரியா </p>

அலாவுதீன் அற்புதத்தில் வரும் பாய்யில் போகும் பிரியா 

<p>தியானம் செய்யும் பிரியா </p>

தியானம் செய்யும் பிரியா 

<p>3டியில் கலக்கும் இடங்கள் </p>

3டியில் கலக்கும் இடங்கள் 

<p>ராக்கெட்யில் போகும் பிரியா </p>

ராக்கெட்யில் போகும் பிரியா 

<p>காடு மலை பகுதிக்கு செல்லும் பிரியா </p>

காடு மலை பகுதிக்கு செல்லும் பிரியா 

<p>கடலிலும் போகும் ஒரே இடம் </p>

கடலிலும் போகும் ஒரே இடம் 

loader