தெத்து பல் அழகில் மனம் மயக்கும் நந்தனா...! மிதமான கவர்ச்சியில் அம்புட்டு அழகு!

First Published 1, Jul 2020, 7:41 PM

தெத்து பல் அழகில் மனம் மயக்கும் நந்தனா...! மிதமான கவர்ச்சியில் அம்புட்டு அழகு!

<p>பூவுக்குள் ஒளிந்து இருக்கும் நந்தனாவின் ரகசியம் என்ன ?</p>

பூவுக்குள் ஒளிந்து இருக்கும் நந்தனாவின் ரகசியம் என்ன ?

<p>இயற்கையுடன் ஒன்றி வாழும் நந்தனா </p>

இயற்கையுடன் ஒன்றி வாழும் நந்தனா 

<p>கலர் கலராய் போஸ் கொடுக்கும் நந்தனா </p>

கலர் கலராய் போஸ் கொடுக்கும் நந்தனா 

<p>தோட்டத்தில் அமர்ந்து இருக்கும் ரோஜா போல் போஸ் கொடுக்கும் நந்தனா </p>

தோட்டத்தில் அமர்ந்து இருக்கும் ரோஜா போல் போஸ் கொடுக்கும் நந்தனா 

<p>தெத்து பல் அழகி </p>

தெத்து பல் அழகி 

<p>டீ ஷர்ட்யில் அழகோ அழகு </p>

டீ ஷர்ட்யில் அழகோ அழகு 

<p>இளசுகளை ஈர்க்கும் நந்தனா </p>

இளசுகளை ஈர்க்கும் நந்தனா 

<p>பாப் கிட்டிங்யில் க்யூட் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் நந்தனா </p>

பாப் கிட்டிங்யில் க்யூட் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் நந்தனா 

<p>வெள்ளை பூக்களில் மறைந்து இருக்கும் நந்தனா </p>

வெள்ளை பூக்களில் மறைந்து இருக்கும் நந்தனா 

<p>இளம் வயதில் இளசுகளை கவரும் நந்தனா </p>

இளம் வயதில் இளசுகளை கவரும் நந்தனா 

loader