ஏ ஆர் ரஹ்மான் சம்பளம் எவ்ளோ தெரியுமா? அதிக சம்பளம் வாங்கும் இசையமைப்பாளர்கள் லிஸ்ட் இதோ!

First Published 8, Aug 2020, 1:24 PM

ஏ ஆர் ரஹ்மான் சம்பளம் எவ்ளோ தெரியுமா? அதிக சம்பளம் வாங்கும் இசையமைப்பாளர்கள் லிஸ்ட் இதோ!

<p>ஜிப்பிரான் ஒரு படத்திற்கு 40 லட்சம் சம்பளம்&nbsp;</p>

ஜிப்பிரான் ஒரு படத்திற்கு 40 லட்சம் சம்பளம் 

<p>ஹிப் பாப் தமிழா ஒரு படத்திற்கு இசையமைப்பாளரா வாங்கும் சம்பளம் 75 லட்சம்&nbsp;</p>

ஹிப் பாப் தமிழா ஒரு படத்திற்கு இசையமைப்பாளரா வாங்கும் சம்பளம் 75 லட்சம் 

<p>ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைப்பாளரா வாங்கும் சம்பளம் 75 லட்சம்&nbsp;</p>

ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைப்பாளரா வாங்கும் சம்பளம் 75 லட்சம் 

<p>சந்தோஷ் நாராயணன் ஒரு படத்திற்கு 1 கோடி சம்பளம்&nbsp;</p>

சந்தோஷ் நாராயணன் ஒரு படத்திற்கு 1 கோடி சம்பளம் 

<p>யுவன் ஷங்கர் ராஜா ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் 1 கோடி சம்பளம்&nbsp;</p>

யுவன் ஷங்கர் ராஜா ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் 1 கோடி சம்பளம் 

<p>டி இம்மான் ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் 1 கோடி&nbsp;</p>

டி இம்மான் ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் 1 கோடி 

<p>தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இவர் தமிழ் , தெலுங்கு மொழிகளில் படம் செய்வதால் இவருக்கு 1 கோடி 25 லட்சம் சம்பளம் வாங்குகிறார்&nbsp;</p>

தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இவர் தமிழ் , தெலுங்கு மொழிகளில் படம் செய்வதால் இவருக்கு 1 கோடி 25 லட்சம் சம்பளம் வாங்குகிறார் 

<p>அனிருத் ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் 2 கோடி&nbsp;</p>

அனிருத் ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் 2 கோடி 

<p>ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் 2.25 கோடி&nbsp;</p>

ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் 2.25 கோடி 

<p>எ ஆர் ரஹ்மான் ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் 5 கோடி&nbsp;</p>

எ ஆர் ரஹ்மான் ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் 5 கோடி 

loader