47 வயதிலும் சிக்ஸ் பேக் வைத்து ஹெவி ஒர்க் அவுட் செய்யும் சிம்பு பட நடிகை மந்ரா பேடி! அசரவைக்கும் கிளிக்ஸ்!

First Published 28, Feb 2020, 7:22 PM IST

47 வயதிலும் சிக்ஸ் பேக் வைத்து ஹெவி ஒர்க் அவுட் செய்யும் சிம்பு பட நடிகை மந்ரா பேடி! அசரவைக்கும் கிளிக்ஸ்!

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

Actress Mandira Bedi

loader