பார்த்தாலே பத்தி கொள்ளும் ஹாட்! கண்கூசும் கவர்ச்சியில்... மன்மதராசாக்களை ஏங்க விடும் ஆண்ட்ரியா!

First Published 21, Dec 2019, 1:32 PM

பார்த்தாலே பத்தி கொள்ளும் ஹாட்! கண்கூசும் கவர்ச்சியில்... இளவட்டத்தை ஏங்க விடும் ஆண்ட்ரியா! 

அழகு முடியை விசிறி விட்டபடி போஸ் கொடுக்கும் ஆண்ட்ரியா

அழகு முடியை விசிறி விட்டபடி போஸ் கொடுக்கும் ஆண்ட்ரியா

பாடும் போது கூட போஸ் கொடுத்தபடியே இருக்கும் ஆண்ட்ரியா

பாடும் போது கூட போஸ் கொடுத்தபடியே இருக்கும் ஆண்ட்ரியா

வெள்ளை நிற உடையில் வேற லெவல் அழகு

வெள்ளை நிற உடையில் வேற லெவல் அழகு

கண்கள் கூசும் கவர்ச்சி

கண்கள் கூசும் கவர்ச்சி

கருப்பு உடையில் செம்ம ஹாட்

கருப்பு உடையில் செம்ம ஹாட்

பளபளக்கும் கால்களை பப்ளிக்கா காட்டியபடி போஸ் கொடுக்கும் ஆண்ட்ரியா

பளபளக்கும் கால்களை பப்ளிக்கா காட்டியபடி போஸ் கொடுக்கும் ஆண்ட்ரியா

உள்ளாடை தெரியும்படி போஸ் கொடுத்து மயக்கும் நடிகை

உள்ளாடை தெரியும்படி போஸ் கொடுத்து மயக்கும் நடிகை

சிவப்பு நிற உடையில் செம்ம ஹாட்

சிவப்பு நிற உடையில் செம்ம ஹாட்

கருப்பு சேலையில் பின்னழகை காட்டும் ஆண்ட்ரியா

கருப்பு சேலையில் பின்னழகை காட்டும் ஆண்ட்ரியா

வெள்ளை உடையில் வேற லெவல் போட்டோ

வெள்ளை உடையில் வேற லெவல் போட்டோ