எஸ்.பி.பி உடலை நல்லடக்கம் செய்ய நடக்கும் ஏற்பாடுகள்..! புகைப்படங்கள் இதோ..

First Published 26, Sep 2020, 10:56 AM

எஸ்.பி.பி உடல் நல்லடக்கம் செய்ய நடக்கும் ஏற்பாடுகள்..! புகைப்படங்கள் இதோ..
 

<p>எஸ்.பி.பி உடலுக்கு இறுதி சடங்குகள் செய்த போது</p>

எஸ்.பி.பி உடலுக்கு இறுதி சடங்குகள் செய்த போது

<p>பண்ணை வீட்டுக்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்திய பாரதி ராஜா</p>

பண்ணை வீட்டுக்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்திய பாரதி ராஜா

<p>நடிகை சுஜா வருணி அஞ்சலி&nbsp;</p>

நடிகை சுஜா வருணி அஞ்சலி 

<p>6 ஆடி நிலத்தை கூட அளந்து தோண்டும் பொக்லைன்&nbsp;</p>

6 ஆடி நிலத்தை கூட அளந்து தோண்டும் பொக்லைன் 

<p>எஸ்.பி.பி உடல் அடக்கம் செய்ய நடக்கும் ஏற்பாடுகள்&nbsp;</p>

எஸ்.பி.பி உடல் அடக்கம் செய்ய நடக்கும் ஏற்பாடுகள் 

<p>இறுதி சடங்குகள் ஒரு புறம் இந்த பணிகள் மற்றொருபுறம்&nbsp;</p>

இறுதி சடங்குகள் ஒரு புறம் இந்த பணிகள் மற்றொருபுறம் 

<p>பாடி பறந்த கானக்குயில் இந்த தான் நிரந்தரமாக ஓய்வெடுக்க போகிறது&nbsp;</p>

பாடி பறந்த கானக்குயில் இந்த தான் நிரந்தரமாக ஓய்வெடுக்க போகிறது 

<p>சூப்பர் சிங்கர் பிரியங்கா அஞ்சலி&nbsp;</p>

சூப்பர் சிங்கர் பிரியங்கா அஞ்சலி 

<p>பச்சை மூங்கிலால் கட்டப்படும் பாடை&nbsp;</p>

பச்சை மூங்கிலால் கட்டப்படும் பாடை 

<p>பாடை&nbsp;பின்னும் தொழிலாளி&nbsp;</p>

பாடை பின்னும் தொழிலாளி 

<p>பாடையில் கட்டப்பட்டுள்ள கோழி&nbsp;</p>

பாடையில் கட்டப்பட்டுள்ள கோழி 

<p>அரசு மரியாதையோடு அடக்கம் செய்ய நடக்கும் ஏற்பாடுகள்&nbsp;</p>

அரசு மரியாதையோடு அடக்கம் செய்ய நடக்கும் ஏற்பாடுகள் 

loader