குட்டை உடையில் செம்ம ஹாட்... புல்லட்டுடன் போஸ் கொடுத்து... ரசிகர்கள் மனதை அவுட் செய்யும் சஞ்சிதா ஷெட்டி!

First Published 5, Jun 2020, 6:07 PM

குட்டை உடையில் செம்ம ஹாட்... புல்லட்டுடன் போஸ் கொடுத்து.. ரசிகர்கள் மனதை அவுட் செய்யும் சஞ்சிதா ஷெட்டி!

 

<p>சஞ்சிதா ஷெட்டியின் புல்லட்டுடன் கியூட் போஸ் கொடுத்து கலக்கும் போட்டோ </p>

சஞ்சிதா ஷெட்டியின் புல்லட்டுடன் கியூட் போஸ் கொடுத்து கலக்கும் போட்டோ 

<p>கொஞ்சம் கிளமெரையும் கலந்து மனசை கொள்ளை அடிக்கும் நாயகி </p>

கொஞ்சம் கிளமெரையும் கலந்து மனசை கொள்ளை அடிக்கும் நாயகி 

<p>புல்லடை மிஞ்சும் அளவிற்கு ஓபன் போஸை கொடுத்து ஆச்சரியம் படுத்தும் சஞ்சிதா ஷெட்டி </p>

புல்லடை மிஞ்சும் அளவிற்கு ஓபன் போஸை கொடுத்து ஆச்சரியம் படுத்தும் சஞ்சிதா ஷெட்டி 

<p>குட்டை உடையில் வண்டிக்கு மேட்சிங் ஹ ஆடை அணிந்து ரசிகர்களை பார்க்க வைக்கும் சஞ்சிதா ஷெட்டி </p>

குட்டை உடையில் வண்டிக்கு மேட்சிங் ஹ ஆடை அணிந்து ரசிகர்களை பார்க்க வைக்கும் சஞ்சிதா ஷெட்டி 

loader