புன்னகையால் ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளையடித்த.. கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் பட நடிகை ரீது வர்மாவின் புகைப்படம்

First Published 7, Jul 2020, 7:09 PM

புன்னகையால் ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளையடித்த... கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் பட நடிகை ரீது வர்மாவின் புகைப்படம் 

<p>அழகான உடையில் அசத்தலான போஸ் கொடுக்கும் ரிது </p>

அழகான உடையில் அசத்தலான போஸ் கொடுக்கும் ரிது 

<p>பூவுக்கு முன் அழகு பெண் </p>

பூவுக்கு முன் அழகு பெண் 

<p>ஸ்டைலிஷ் பொண்ணு ரிதுவர்மா </p>

ஸ்டைலிஷ் பொண்ணு ரிதுவர்மா 

<p>அழகிய சிரிப்பில் அனைவரையும் கிறங்கடிக்கும் ரிது </p>

அழகிய சிரிப்பில் அனைவரையும் கிறங்கடிக்கும் ரிது 

<p>அட்டகாசமான மாடெலிங் போஸ் கொடுக்கும் ரிது </p>

அட்டகாசமான மாடெலிங் போஸ் கொடுக்கும் ரிது 

<p>க்யூட் ஸ்மைல் ரிது </p>

க்யூட் ஸ்மைல் ரிது 

<p>என்ன ஒரு பேரழகி  ரிதுவா இது !</p>

என்ன ஒரு பேரழகி  ரிதுவா இது !

<p>வெள்ளை பூ போல் இருக்கும் ரிது </p>

வெள்ளை பூ போல் இருக்கும் ரிது 

<p>சிவ்லெஸ் போட்டு ஹாட் போஸ் கொடுக்கும் ரிது </p>

சிவ்லெஸ் போட்டு ஹாட் போஸ் கொடுக்கும் ரிது 

loader