நா முத்துகுமார் எழுத்தில் உருவான சூப்பர் ஹிட் பாடல்கள் !

First Published 13, Jul 2020, 4:19 PM

நா முத்துகுமார் எழுத்தில் உருவான சூப்பர் ஹிட் பாடல்கள் !

<p>ந முத்துக்குமார் எழுதிய என்னோட வாவா என்ற பாடல் பிடித்தது </p>

ந முத்துக்குமார் எழுதிய என்னோட வாவா என்ற பாடல் பிடித்தது 

<p>7ஜி ரெயின்போ கோலோனி படத்தில் நினைத்து நினைத்து பார்த்தேன் அனைவர்க்கும் பிடித்த பாடல் ஆனது </p>

7ஜி ரெயின்போ கோலோனி படத்தில் நினைத்து நினைத்து பார்த்தேன் அனைவர்க்கும் பிடித்த பாடல் ஆனது 

<p>காதல் படத்தில் இருந்து உனக்கென இருப்பேன் பாடல் வரிகள் அனைவரும் ரசித்தன </p>

காதல் படத்தில் இருந்து உனக்கென இருப்பேன் பாடல் வரிகள் அனைவரும் ரசித்தன 

<p>சிவா மனசுல சக்தி படத்தில் இருந்து ஒரே கல் பாடல் ரொம்ப பிடிக்கும் அவரே சொல்லி இருக்காரு </p>

சிவா மனசுல சக்தி படத்தில் இருந்து ஒரே கல் பாடல் ரொம்ப பிடிக்கும் அவரே சொல்லி இருக்காரு 

<p>தெய்வத்திருமகள் படத்தில் இருந்து ஆரிராரோ பாடல் வரிகள் அப்பா மகளுக்கு இருக்கும் பாசத்தை சொல்லும் பாடல் </p>

தெய்வத்திருமகள் படத்தில் இருந்து ஆரிராரோ பாடல் வரிகள் அப்பா மகளுக்கு இருக்கும் பாசத்தை சொல்லும் பாடல் 

<p>காதல் கொண்டேன் படத்தில் இருந்து தேவதையை கண்டேன் பாடல் பிடித்தது </p>

காதல் கொண்டேன் படத்தில் இருந்து தேவதையை கண்டேன் பாடல் பிடித்தது 

<p>சத்தம் போடாதே படத்தில் இருந்து பேசுகிறேன் பேசுகிறேன் பாடல் அருமையாக இருக்கும் </p>

சத்தம் போடாதே படத்தில் இருந்து பேசுகிறேன் பேசுகிறேன் பாடல் அருமையாக இருக்கும் 

<p>சத்தம் போடாதே படத்தில் இருந்து பேசுகிறேன் பேசுகிறேன் பாடல் அருமையாக இருக்கும் </p>

சத்தம் போடாதே படத்தில் இருந்து பேசுகிறேன் பேசுகிறேன் பாடல் அருமையாக இருக்கும் 

<p>பையா படத்தில் இருந்து துளி துளி மழையா பாடல் பிடித்தது </p>

பையா படத்தில் இருந்து துளி துளி மழையா பாடல் பிடித்தது 

<p>நண்பன் படத்தில் இருந்து நல்ல நண்பன் பாடல் ரொம்ப பிடித்த பாடல் நா  முத்துகுமார் </p>

நண்பன் படத்தில் இருந்து நல்ல நண்பன் பாடல் ரொம்ப பிடித்த பாடல் நா  முத்துகுமார் 

loader