மாடர்ன் உடையில் இருந்து புடவை வரை நச்சுனு இருக்கும் மிர்னா!

First Published 4, Jul 2020, 7:45 PM

மாடர்ன் உடையில் இருந்து புடவை வரை நச்சுனு இருக்கும் மிர்னா!

<p>குட்டி கவுன் போட்டு அழகா இருக்கும் மிர்னா </p>

குட்டி கவுன் போட்டு அழகா இருக்கும் மிர்னா 

<p>கேரளத்து புடவையில் நச்சுனு இருக்கும் மிர்னா </p>

கேரளத்து புடவையில் நச்சுனு இருக்கும் மிர்னா 

<p>மஞ்ச காடு மைனா போல் இருக்கும் மிர்னா </p>

மஞ்ச காடு மைனா போல் இருக்கும் மிர்னா 

<p>ஸ்மார்ட் லுக் கொடுக்கும் மிர்னா </p>

ஸ்மார்ட் லுக் கொடுக்கும் மிர்னா 

<p>ஹாட் போஸ் கொடுக்கும் மிர்னா </p>

ஹாட் போஸ் கொடுக்கும் மிர்னா 

<p>அழகு அழகா போஸ் கொடுக்கும் மிர்னா </p>

அழகு அழகா போஸ் கொடுக்கும் மிர்னா 

<p>என்ன உடை இது ரொம்ப ஸ்டைலிஷ் லுக் ஆஹ் இருக்கு </p>

என்ன உடை இது ரொம்ப ஸ்டைலிஷ் லுக் ஆஹ் இருக்கு 

<p>மாடர்ன் உடையில் கவர்ச்சியை குறைத்து போஸ் கொடுக்கும் மிர்னா </p>

மாடர்ன் உடையில் கவர்ச்சியை குறைத்து போஸ் கொடுக்கும் மிர்னா 

<p>புடவையில் கலக்கும் மிர்னா </p>

புடவையில் கலக்கும் மிர்னா 

loader