நடிகர் சங்கத்திற்கு மறுதேர்தல் நடத்த உத்தரவு... பதறியடித்து ஒன்று கூடிய சுவாமி சங்கரதாஸ் அணி...!

First Published 24, Jan 2020, 6:45 PM IST

நடிகர் சங்கத்திற்கு மறுதேர்தல் நடத்த உத்தரவு... பதறியடித்து ஒன்று கூடிய சுவாமி சங்கரதாஸ் அணி...!

பதறியடித்து ஒன்று கூடிய சுவாமி சங்கரதாஸ் அணி...!

பதறியடித்து ஒன்று கூடிய சுவாமி சங்கரதாஸ் அணி...!

ஐசரி கே கணேஷ் வருகை

ஐசரி கே கணேஷ் வருகை

தலைமை வருகை

தலைமை வருகை

சிந்தித்து கொண்டு இருக்கும் காயத்ரி ரகுராம்

சிந்தித்து கொண்டு இருக்கும் காயத்ரி ரகுராம்

ஆவேச உரையுடன் ஐசரி கே கணேஷ்

ஆவேச உரையுடன் ஐசரி கே கணேஷ்

சங்கீதா மொமெண்ட்

சங்கீதா மொமெண்ட்

நடிகை சங்கீதா சுவாமி சங்கரதாஸ் அணியில் இனைகிறார்

நடிகை சங்கீதா சுவாமி சங்கரதாஸ் அணியில் இனைகிறார்

வேகமாக  வரும் காயத்ரி ரகுராம்

வேகமாக வரும் காயத்ரி ரகுராம்

ஆவேசதுடன் கே ராஜன்

ஆவேசதுடன் கே ராஜன்

உதயாவின் வருகை

உதயாவின் வருகை

loader