வித்தியாசமான கவர்ச்சி டிரஸ்... விசித்திரமான நகைகள்... சூப்பர் ஸ்டார் பட நாயகி சோனாக்ஷி சின்ஹாவின் காஜியஸ் லுக்!

First Published 18, Dec 2019, 6:15 PM

வித்தியாசமான கவர்ச்சி டிரஸ்... விசித்திரமான நகைகள்... தபாங் 3  பட நாயகி சோனாக்ஷி சின்ஹாவின் காஜியஸ் லுக்!

கருப்பு நிற மாடர்ன் உடையில் அழகிய நகைகளுடன் சோனாக்ஷி

கருப்பு நிற மாடர்ன் உடையில் அழகிய நகைகளுடன் சோனாக்ஷி

கால் தெரிய கவர்ச்சி லுக்

கால் தெரிய கவர்ச்சி லுக்

வித்தியாசமான மாடர்ன் உடை

வித்தியாசமான மாடர்ன் உடை

எந்த உடை போட்டாலும் தனி அழகில் சோனாக்ஷி

எந்த உடை போட்டாலும் தனி அழகில் சோனாக்ஷி

வித்தியாசமான அழகிய நகைகள்

வித்தியாசமான அழகிய நகைகள்

அடிச்சிக்க முடியாத அழகு போஸ்

அடிச்சிக்க முடியாத அழகு போஸ்

வெள்ளை உடையில் செம்ம ஹாட்

வெள்ளை உடையில் செம்ம ஹாட்

கொள்ளை அழகில் சோனாக்ஷி

கொள்ளை அழகில் சோனாக்ஷி