மொட்டை மாடியில்... மாமரத்து அடியில் நின்று நமீதா புரமோட் கொடுத்த விதவிதமான போஸ்! சிவப்பு உடையில் செம்ம அழகு!

First Published 21, Dec 2019, 11:40 AM

மொட்டை மாடியில்... மாமரத்து அடியில் நின்று நமீதா புரமோட் கொடுத்த விதவிதமான போஸ்! சிவப்பு உடையில் செம்ம அழகு!
 

அழகு உடையில் நமீதா

அழகு உடையில் நமீதா

மாமரத்து அடியில் நின்று நச்சுனு போஸ் கொடுக்கும் நமீதா

மாமரத்து அடியில் நின்று நச்சுனு போஸ் கொடுக்கும் நமீதா

சைடு போஸில் செம்ம அழகு

சைடு போஸில் செம்ம அழகு

பின் அழகை காட்டி மயக்கும் நாயகி

பின் அழகை காட்டி மயக்கும் நாயகி

இடுப்பில் கை வைத்து சிக்குன்னு ஒரு போஸ்

இடுப்பில் கை வைத்து சிக்குன்னு ஒரு போஸ்

கொள்ளை அழகு

கொள்ளை அழகு