38 வயதிலும் கவர்ச்சியில் வெளுத்து கட்டும் 'சாமுராய்' பட நடிகை அனிதா! பிகினி உடையில் தாறு மாறு ஹாட்!

First Published Dec 16, 2019, 5:03 PM IST

38 வயதிலும் கவர்ச்சியில்  வெளுத்து கட்டும் 'சாமுராய்' பட நடிகை அனிதா!  பிகினி உடையில் தாறு மாறு ஹாட்!