கோயம்புத்தூர்

கோயம்புத்தூரில் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.