பல்லவ காலத்து அருமை பெருமையை எடுத்து கூறிய மோடி..! தமிழர்களின் படைப்பை கண்டு அசந்த சீன அதிபர்! புகைப்பட தொகுப்பு!

First Published 11, Oct 2019, 7:18 PM

பல்லவ காலத்து அருமை பெருமையை எடுத்து கூறிய மோடி..! தமிழர்களின் படைப்பை கண்டு அசந்த சீன அதிபர்! புகைப்பட தொகுப்பு!

சிற்பங்கள் அருகே கை குலுக்கும் பிரதமர் மோடி மற்றும் சீன அதிபர்

சிற்பங்கள் அருகே கை குலுக்கும் பிரதமர் மோடி மற்றும் சீன அதிபர்

யாராலும் அசைக்க முடியாத கிருஷ்ணரின் வெண்ணை பந்து பற்றி சீன அதிபருக்கு எடுத்து கூறும் மோடி

யாராலும் அசைக்க முடியாத கிருஷ்ணரின் வெண்ணை பந்து பற்றி சீன அதிபருக்கு எடுத்து கூறும் மோடி

வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சந்திப்பு

வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சந்திப்பு

அருமை பெருமைகளை கூறி கொண்டே நடக்கும் பிரதமர்

அருமை பெருமைகளை கூறி கொண்டே நடக்கும் பிரதமர்

ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்ட சிற்பத்தை காட்டும் பிரதமர்

ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்ட சிற்பத்தை காட்டும் பிரதமர்

மற்ற இடங்களை சுற்று பார்க்க ஆயத்தமாகி செல்லும் புகைப்படம்

மற்ற இடங்களை சுற்று பார்க்க ஆயத்தமாகி செல்லும் புகைப்படம்

கைகளை உயர்த்தி இரு நாட்டு நட்பை வலுப்படுத்திய மோடி

கைகளை உயர்த்தி இரு நாட்டு நட்பை வலுப்படுத்திய மோடி

பேசிக்கொண்டிருந்த போது எடுத்த புகைப்படம்

பேசிக்கொண்டிருந்த போது எடுத்த புகைப்படம்

இளநீர் அருந்திய சீன அதிபர்

இளநீர் அருந்திய சீன அதிபர்

கண்கொட்டாமல் மகாபலிபுர அழகை ரசித்த சீன அதிபர்

கண்கொட்டாமல் மகாபலிபுர அழகை ரசித்த சீன அதிபர்

loader