மழையில் தத்தளிக்கும் மும்பை..! ஒவ்வொரு போட்டோவும் பாருங்க... விழி பிதுங்கும்... புருவம் உயரும்..!

First Published 5, Sep 2019, 5:20 PM

போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு உள்ளது. பல பகுதிகளில் மின்சாரம்  துண்டிக்கப்பட்டு உள்ளது.  

மும்பை மழை வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் மக்கள்...!

மும்பை மழை வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் மக்கள்...!

ஓரிடத்திலிருந்து எதிரே உள்ள இடத்திற்கு செல்ல முயற்சி செய்யும் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்..!

ஓரிடத்திலிருந்து எதிரே உள்ள இடத்திற்கு செல்ல முயற்சி செய்யும் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்..!

தன் மகன் இரண்டு பேரையும் தோள் மேல் தூக்கி வைத்து மழை வெள்ளத்தில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு செல்லும் தந்தை..!

தன் மகன் இரண்டு பேரையும் தோள் மேல் தூக்கி வைத்து மழை வெள்ளத்தில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு செல்லும் தந்தை..!

பெருக்கெடுத்து ஓடும் மழை வெள்ளத்தில் சிக்கிய நண்பனுக்கு கோல்  கொடுத்து உதவிய நண்பன்..!

பெருக்கெடுத்து ஓடும் மழை வெள்ளத்தில் சிக்கிய நண்பனுக்கு கோல் கொடுத்து உதவிய நண்பன்..!

மழை வெள்ளத்தில் நடக்க பயப்படும் ஓர் பெண்ணிற்கு வெளிநாட்டுப் பெண் ஒருவர் குடை பிடித்துக் கொண்டு நடக்கும் காட்சி..!

மழை வெள்ளத்தில் நடக்க பயப்படும் ஓர் பெண்ணிற்கு வெளிநாட்டுப் பெண் ஒருவர் குடை பிடித்துக் கொண்டு நடக்கும் காட்சி..!

இடுப்பளவு மழை தண்ணீரில் முயற்சி செய்து வேறிடத்திற்கு வெளியேறும் மக்கள்..!

இடுப்பளவு மழை தண்ணீரில் முயற்சி செய்து வேறிடத்திற்கு வெளியேறும் மக்கள்..!

இவ்வளவு மழையிலும் தன் சைக்கிளை எப்படியும் வீட்டிற்குள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என முயற்சிக்கும் சிறுவன்...!

இவ்வளவு மழையிலும் தன் சைக்கிளை எப்படியும் வீட்டிற்குள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என முயற்சிக்கும் சிறுவன்...!

மும்பை முழுவதும் தேங்கியுள்ள மழை தண்ணீரை மேம்பாலத்தின் மேலே இருந்து பார்வையிட்ட பொதுமக்கள்..!

மும்பை முழுவதும் தேங்கியுள்ள மழை தண்ணீரை மேம்பாலத்தின் மேலே இருந்து பார்வையிட்ட பொதுமக்கள்..!

சிறு குழந்தைகளை பாதுகாப்பாக அழைத்துச் செல்லும் காட்சி...!

சிறு குழந்தைகளை பாதுகாப்பாக அழைத்துச் செல்லும் காட்சி...!

மழை வெள்ளத்தில் குடைபிடித்து மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து செல்லும் காட்சி...!

மழை வெள்ளத்தில் குடைபிடித்து மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து செல்லும் காட்சி...!

loader