மூக்கும், முழியுமாக இருந்த ஸ்ருதி ஹாசனா இது..? ஆபரேஷன் செய்து பெரிதாக்கினாரா..? சிறிதாக்கினாரா..?

First Published 9, Mar 2020, 5:08 PM IST

’’எனக்கும் மற்றவர்களைப் போல மூக்கு சாதாரணமாகத்தான் இருந்தது. வளர்ந்த பின் இரண்டு முறை மூக்கில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் அது வளைந்துவிட்டது. அதைப் பார்க்க எனக்குப் பிடிக்கவில்லை. அதோடு மூச்சுவிடுவதிலும் சிரமம் இருந்தது. அதனால் ஆபரேஷன் செய்துகொண்டேன். இதை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை’’ என நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார். 

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

Shruthihassan

ஸ்ருதி ஹாசன் மூக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட பிறகு..!

ஸ்ருதி ஹாசன் மூக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட பிறகு..!

Shruthihassan

Shruthihassan

loader