நீட்டிப்படுத்து வாட்டி வதைக்கும் நீது சந்திரா... மற்றொரு நடிகையுடன் கட்டிப்புரண்டு கவர்ச்சி சேட்டை..!

First Published 6, Mar 2020, 4:25 PM IST

யாவரும் நலம், தீராத விளையாட்டுப் பிள்ளை, ஆதிபகவன், சேட்டை, வைகை எக்ஸ்பிரஸ் உட்பட பல படங்களில் நடித்தவர் நீது சந்திரா. இந்தி, தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்துள்ள இவர், சில படங்களைத் தயாரித்தும் உள்ளார். டேக்வாண்டோவில் கருப்பு பெல்ட் வாங்கியவர். இப்போது அமெரிக்காவில் இருக்கும் அவர், அங்கிருந்தபடி அடிக்கடி ஹாட் புகைப்படங்களை சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டு வருகிறார்.

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

neetu chandra

loader