கவர்ச்சிக்கு பஞ்சம் வைக்காத ஊர்வசி ரவ்தெலா ...! ஹார்ட் பீட்டை எகிற வைக்கும் போட்டோஸ்!

First Published 10, Jul 2020, 5:11 PM

கவர்ச்சிக்கு பஞ்சம் வைக்காத ஊர்வசி ரவ்தெலா...! ஹார்ட் பீட்டை எகிற வைக்கும் போட்டோஸ்!

<p>ஸ்லிம் ஆக இருக்கும் ஊர்வசி ரவ்தெலா</p>

ஸ்லிம் ஆக இருக்கும் ஊர்வசி ரவ்தெலா

<p>வெரைட்டி வெரைட்டியா உடை அணிந்து போஸ் கொடுக்கும் ஊர்வசி </p>

வெரைட்டி வெரைட்டியா உடை அணிந்து போஸ் கொடுக்கும் ஊர்வசி 

<p>படுக்கை அறையில் ஹாட் போஸ் கொடுக்கும் ஊர்வசி </p>

படுக்கை அறையில் ஹாட் போஸ் கொடுக்கும் ஊர்வசி 

<p>எந்த உடை அணிந்தாலும்  பக்காவா பொருத்தும் ஊர்வசி </p>

எந்த உடை அணிந்தாலும்  பக்காவா பொருத்தும் ஊர்வசி 

<p>எல்லாம் சொல்லுவாங்க பால் குளிக்கமுடியும்மானு ஆன  இங்க ஊர்வசி குளிக்கறமாதிரி போஸ் கொடுத்து இருகாங்க </p>

எல்லாம் சொல்லுவாங்க பால் குளிக்கமுடியும்மானு ஆன  இங்க ஊர்வசி குளிக்கறமாதிரி போஸ் கொடுத்து இருகாங்க 

<p>திடீர் அனுஷ்கா போல் போஸ் கொடுக்கும் ஊர்வசி </p>

திடீர் அனுஷ்கா போல் போஸ் கொடுக்கும் ஊர்வசி 

<p>கருப்பு  ட்ரெஸ்ஸில் பளீர்னு இருக்கும் ஊர்வசி </p>

கருப்பு  ட்ரெஸ்ஸில் பளீர்னு இருக்கும் ஊர்வசி 

<p>என்ன ஒரு கிளமெர் போஸ் கொடுக்கும் ஊர்வசி </p>

என்ன ஒரு கிளமெர் போஸ் கொடுக்கும் ஊர்வசி 

<p>குட்டி உடையில் கலக்கும் போஸ் ஹாட் போட்டோ ஷூட் </p>

குட்டி உடையில் கலக்கும் போஸ் ஹாட் போட்டோ ஷூட் 

loader