இளமை புதுமை தொகுப்பாளினி ஸ்வர்ணமால்யா இப்போ எப்படி இருக்காங்க தெரியுமா?

First Published 10, Jul 2020, 1:17 PM

இளமை புதுமை தொகுப்பாளினி ஸ்வர்ணமால்யா இப்போ எப்படி இருக்காங்க தெரியுமா?

<p>பாரதநாடியதில் அந்த காலத்தில் கலக்கிய ஸ்வர்ணமால்யா </p>

பாரதநாடியதில் அந்த காலத்தில் கலக்கிய ஸ்வர்ணமால்யா 

<p>கியூட் செலஃயி </p>

கியூட் செலஃயி 

<p>தொகுப்பாளினி நடிகை பரதநாட்டியம் பன்முகம் கொண்டவர் ஸ்வர்ணமால்யா </p>

தொகுப்பாளினி நடிகை பரதநாட்டியம் பன்முகம் கொண்டவர் ஸ்வர்ணமால்யா 

<p>இளம் வயதிலும் தன் குழுவுடன் எடுத்து கொண்ட புகைப்படம் </p>

இளம் வயதிலும் தன் குழுவுடன் எடுத்து கொண்ட புகைப்படம் 

<p>செலஃயி ஆஹ் எடுத்து தள்ளும் ஸ்வர்ணமால்யா </p>

செலஃயி ஆஹ் எடுத்து தள்ளும் ஸ்வர்ணமால்யா 

<p>எப்படி மாறிட்டாங்க பாருங்க </p>

எப்படி மாறிட்டாங்க பாருங்க 

<p>கொஞ்சம் எடை போட்டுடாங்க </p>

கொஞ்சம் எடை போட்டுடாங்க 

<p>மாடர்ன் ஸ்டைலில் பரதநாட்டியம் </p>

மாடர்ன் ஸ்டைலில் பரதநாட்டியம் 

<p>மென்மையான  பாரதண்டியம் ஸ்டைல் </p>

மென்மையான  பாரதண்டியம் ஸ்டைல் 

loader