குட்டி குழந்தை முதல்... கியூட் ஹாண்ட்சம் வரை, மறைந்த நடிகர் சுஷாந்த் சிங் கேலரி

First Published 23, Jun 2020, 2:31 PM

குட்டி குழந்தை முதல்... கியூட் ஹாண்ட்சம் வரை, மறைந்த நடிகர் சுஷாந்த் சிங் கேலரி

<p>சுஷாந்த் சிங் சிறுவயதில் தன் அப்பாவுடன் எடுத்த புகைப்படம் </p>

சுஷாந்த் சிங் சிறுவயதில் தன் அப்பாவுடன் எடுத்த புகைப்படம் 

<p>சுஷாந்த் சிங் இளம் வயதில் தன் நண்பர்களுடன் எடுத்த புகைப்படம் </p>

சுஷாந்த் சிங் இளம் வயதில் தன் நண்பர்களுடன் எடுத்த புகைப்படம் 

<p>சிறுவயதில் பள்ளிக்கூட நண்பர்களுடன் வெளியே செல்லும் பொழுது எடுத்த புகைப்படம் </p>

சிறுவயதில் பள்ளிக்கூட நண்பர்களுடன் வெளியே செல்லும் பொழுது எடுத்த புகைப்படம் 

<p>சுஷாந்த் சிங் குழந்தையா இருக்கும்பொழுது எடுக்க பட்ட புகைப்படம் </p>

சுஷாந்த் சிங் குழந்தையா இருக்கும்பொழுது எடுக்க பட்ட புகைப்படம் 

<p>சுஷாந்த் சிங் ஹாண்ட்சம் ஆக இருக்கும் பொழுது ரசிகர்களை கவர்ந்து எடுத்த புகைப்படம் </p>

சுஷாந்த் சிங் ஹாண்ட்சம் ஆக இருக்கும் பொழுது ரசிகர்களை கவர்ந்து எடுத்த புகைப்படம் 

<p>பள்ளிக்கூடத்தில் அனைவரும் சேர்ந்து எடுத்த அரிய புகைப்படம் </p>

பள்ளிக்கூடத்தில் அனைவரும் சேர்ந்து எடுத்த அரிய புகைப்படம் 

<p>சிறுவயதிலே ஸ்டைலிஷ் போஸ் கொடுக்கும் சுஷாந்த் சிங் </p>

சிறுவயதிலே ஸ்டைலிஷ் போஸ் கொடுக்கும் சுஷாந்த் சிங் 

loader