தடம் பட நாயகியின்... தாறுமாறு போஸ்..! நீங்களே பாருங்க

First Published 4, Jul 2020, 7:25 PM

தடம் பட நாயகியின்...  தாறுமாறு போஸ்..! நீங்களே பாருங்க

<p>ஸ்டைலிஷ் போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ம்ருதி வெங்கட் </p>

ஸ்டைலிஷ் போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ம்ருதி வெங்கட் 

<p>கருப்பு உடையில் கலகல சிரிப்பில் ஸ்ம்ருதி </p>

கருப்பு உடையில் கலகல சிரிப்பில் ஸ்ம்ருதி 

<p>ஸ்ம்ருதி வெங்கட்டின் அழகு போட்டோ </p>

ஸ்ம்ருதி வெங்கட்டின் அழகு போட்டோ 

<p>பைண்டிங் கிளாசில் அமர்ந்து இருக்கும் ஸ்ம்ருதி </p>

பைண்டிங் கிளாசில் அமர்ந்து இருக்கும் ஸ்ம்ருதி 

<p>க்யூட் லுக்கில் ஸ்ம்ருதி வெங்கட் </p>

க்யூட் லுக்கில் ஸ்ம்ருதி வெங்கட் 

<p>அழகின் சிகரம் ஸ்ம்ருதி வெங்கட் </p>

அழகின் சிகரம் ஸ்ம்ருதி வெங்கட் 

<p>கண்விழியில் காந்தம் </p>

கண்விழியில் காந்தம் 

<p>பிங்க் உடையில் பளீர்னு இருக்கும் ஸ்ம்ருதி வெங்கட் </p>

பிங்க் உடையில் பளீர்னு இருக்கும் ஸ்ம்ருதி வெங்கட் 

<p>அழகு அழகா போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ம்ருதி வெங்கட் </p>

அழகு அழகா போஸ் கொடுக்கும் ஸ்ம்ருதி வெங்கட் 

loader