ரகரகமான சேலையில் விதவிதமான போஸ் கொடுத்து பொறாமை பட வைக்கும் சீரியல் நடிகை நக்ஷத்திரா!

First Published 1, Sep 2020, 2:11 PM

ரகரகமான சேலையில் விதவிதமான போஸ் கொடுத்து பொறாமை பட வைக்கும் சீரியல் நடிகை நக்ஷத்திரா!
 

<p>மஞ்சள் சேலையில் மங்களகரமான அழகு&nbsp;</p>

மஞ்சள் சேலையில் மங்களகரமான அழகு 

<p>சிவப்பு நிற சேலையில் ரோஜாவை மிஞ்சிய அழகில் நக்ஷத்திரா&nbsp;</p>

சிவப்பு நிற சேலையில் ரோஜாவை மிஞ்சிய அழகில் நக்ஷத்திரா 

<p>பச்சை நிறமே பச்சை நிறமே&nbsp;</p>

பச்சை நிறமே பச்சை நிறமே 

<p>நீல நிற சேலையில் அவ்வளவு அழகு&nbsp;</p>

நீல நிற சேலையில் அவ்வளவு அழகு 

<p>கேரளத்து அழகியோ...</p>

கேரளத்து அழகியோ...

<p>கருப்பு சேலையில் கண்ணுக்கு இதமான போஸ் கொடுக்கும் நக்ஷத்திரா&nbsp;</p>

கருப்பு சேலையில் கண்ணுக்கு இதமான போஸ் கொடுக்கும் நக்ஷத்திரா 

<p>வாவ் ... பேப்பர் சேலையில் சீரியல் அழகி&nbsp;</p>

வாவ் ... பேப்பர் சேலையில் சீரியல் அழகி 

<p>விதவிதமான சேலையில் நக்ஷத்திரா&nbsp;</p>

விதவிதமான சேலையில் நக்ஷத்திரா 

<p>மாடர்ன் அழகியோ&nbsp;</p>

மாடர்ன் அழகியோ 

<p><strong>நகைகள் நகைகள் அணிந்து, நச் போஸ் கொடுக்கும் நடிகை&nbsp;, நச் போஸ் கொடுக்கும் நடிகை&nbsp;</strong></p>

நகைகள் நகைகள் அணிந்து, நச் போஸ் கொடுக்கும் நடிகை , நச் போஸ் கொடுக்கும் நடிகை 

<p>ஊதா கலர் சேலையில்... நக்ஷத்திரா&nbsp;</p>

ஊதா கலர் சேலையில்... நக்ஷத்திரா 

<p>கருப்பு சேலையில் கொள்ளை அழகு&nbsp;</p>

கருப்பு சேலையில் கொள்ளை அழகு 

<p>பார்த்ததுமே பிடித்து போகும் சேலை&nbsp;</p>

பார்த்ததுமே பிடித்து போகும் சேலை 

<p>கலர் ஃபுல் சேலையில்&nbsp;</p>

கலர் ஃபுல் சேலையில் 

<p>காதோரம் லோலாக்கு குலுங்குதம்மா&nbsp;</p>

காதோரம் லோலாக்கு குலுங்குதம்மா 

loader