காக்காமுட்டை படத்தில் வரும் சின்ன காக்காமுட்டையா இது எப்படி வளந்துட்டாரு பாருங்க!

First Published 2, Jul 2020, 2:51 PM

காக்காமுட்டை படத்தில் வரும் சின்ன காக்காமுட்டையா இது எப்படி வளந்துட்டாரு பாருங்க!

<p>காக்காமுட்டை படத்தில் வரும் சின்ன காக்காமுட்டையா இது ? பாருங்க !</p>

காக்காமுட்டை படத்தில் வரும் சின்ன காக்காமுட்டையா இது ? பாருங்க !

<p>ஸ்மார்ட் ஆஹ் போஸ் கொடுத்து போட்டோ செய்யும் சின்ன காக்காமுட்டை </p>

ஸ்மார்ட் ஆஹ் போஸ் கொடுத்து போட்டோ செய்யும் சின்ன காக்காமுட்டை 

<p>வளந்தாலும் சிரிப்பு மட்டும் மாறவேயில்லை </p>

வளந்தாலும் சிரிப்பு மட்டும் மாறவேயில்லை 

<p>காக்காமுட்டையின் தாய் ஐஸ்வர்யா எடுத்து கொண்ட செலஃயி </p>

காக்காமுட்டையின் தாய் ஐஸ்வர்யா எடுத்து கொண்ட செலஃயி 

<p>வெரைட்டி வெரைட்டியா போஸ் கொடுத்து கலக்கும் சின்ன காக்காமுட்டை </p>

வெரைட்டி வெரைட்டியா போஸ் கொடுத்து கலக்கும் சின்ன காக்காமுட்டை 

<p>குடும்பி எல்லாம் போட்டு மாஸ் போஸ் கொடுக்கும் ரமேஷ் </p>

குடும்பி எல்லாம் போட்டு மாஸ் போஸ் கொடுக்கும் ரமேஷ் 

<p>அடுத்தது வில்லனாக நடிக்க போறாரா கெட்டப் எல்லாம் மாஸ் ஆஹ் இருக்கு </p>

அடுத்தது வில்லனாக நடிக்க போறாரா கெட்டப் எல்லாம் மாஸ் ஆஹ் இருக்கு 

loader