பெண்குயின் படத்துல என்ன ஒரு நடிப்பு...! கீர்த்தி சுரேஷின் ரியாக்ஷன்!

First Published 24, Jun 2020, 7:51 PM

பெண்குயின் படத்துல என்ன ஒரு நடிப்பு...! கீர்த்தி சுரேஷின் ரியாக்ஷன்!

<p>அதிர்ச்சியான தருணம் தன் இறந்துவிட்டானா உயிரோடு இருக்கானா ஒரு அம்மாவின் அதிர்ச்சி ரியாக்ஷன் </p>

அதிர்ச்சியான தருணம் தன் இறந்துவிட்டானா உயிரோடு இருக்கானா ஒரு அம்மாவின் அதிர்ச்சி ரியாக்ஷன் 

<p>தன் மகனை நினைத்து கஷ்டப்படும் தருணம் </p>

தன் மகனை நினைத்து கஷ்டப்படும் தருணம் 

<p>தாய் தன் மகனை எப்படியாவது காப்பாத்திடனும் நினைக்கும் ரியாக்ஷன் </p>

தாய் தன் மகனை எப்படியாவது காப்பாத்திடனும் நினைக்கும் ரியாக்ஷன் 

<p>தன் மகனை பார்த்து ரசிக்கும் தருணம் </p>

தன் மகனை பார்த்து ரசிக்கும் தருணம் 

<p>தன் பிள்ளைக்காக என்ன வென்றால் செய்ய தயாராக இருக்கும் தாய் </p>

தன் பிள்ளைக்காக என்ன வென்றால் செய்ய தயாராக இருக்கும் தாய் 

<p>ஒரு குழந்தை வைத்தில் இன்னொரு குழந்தை நெஞ்சில் சுமக்கும் தாய் </p>

ஒரு குழந்தை வைத்தில் இன்னொரு குழந்தை நெஞ்சில் சுமக்கும் தாய் 

<p>தாயின் அழகான புகைப்படம் கர்பபமாக இருக்கும் காட்சி </p>

தாயின் அழகான புகைப்படம் கர்பபமாக இருக்கும் காட்சி 

<p>எதிரியை வெறிகொண்டு காத்திருக்கும் தாய் </p>

எதிரியை வெறிகொண்டு காத்திருக்கும் தாய் 

<p>எந்த சூழ்நிலையிலும் தாய் மகனை விட்டுகுடுக்க முடியாது தைரியமாக இருக்கும் அம்மா </p>

எந்த சூழ்நிலையிலும் தாய் மகனை விட்டுகுடுக்க முடியாது தைரியமாக இருக்கும் அம்மா 

loader