இயக்குனர் ஹரி - ப்ரீத்தா திருமண புகைப்படங்களை பார்த்திருக்கீங்களா..! 3 குழந்தைக்கு தாயான பிறகும் அதே அழகு!

First Published 5, Sep 2020, 6:18 PM

இயக்குனர் ஹரி - ப்ரீத்தா திருமண புகைப்படங்களை பார்த்திருக்கீங்களா..!  3 குழந்தைக்கு தாயான பிறகும் அதே அழகு!


 

<p>&nbsp;</p>

<p>கெட்டி மேளம் கொட்ட ப்ரீத்தா கழுத்தில் தாலி கட்டிய இயக்குனர் ஹரி&nbsp;</p>

 

கெட்டி மேளம் கொட்ட ப்ரீத்தா கழுத்தில் தாலி கட்டிய இயக்குனர் ஹரி 

<p>அழகிய ஜோடிகளின் போஸ்&nbsp;</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

அழகிய ஜோடிகளின் போஸ் 


 

<p>கண்ணே பட்டுடும் அவ்வளவு அழகு&nbsp;</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

கண்ணே பட்டுடும் அவ்வளவு அழகு 


 

<p>சூப்பராக போஸ் கொடுக்கும் தம்பதி&nbsp;</p>

<p><br />
&nbsp;</p>

சூப்பராக போஸ் கொடுக்கும் தம்பதி 


 

<p>மூன்று மகன்களுடன் ப்ரீத்தா&nbsp;</p>

மூன்று மகன்களுடன் ப்ரீத்தா 

<p>இப்போதும் மாறாத அதே அழகு&nbsp;</p>

இப்போதும் மாறாத அதே அழகு 

<p>கணவர் ஹரியுடன் கியூட் போஸ்&nbsp;</p>

கணவர் ஹரியுடன் கியூட் போஸ் 

<p>மூன்று குழந்தைக்கு தாயான பிறகும் மாறாத அழகு&nbsp;</p>

மூன்று குழந்தைக்கு தாயான பிறகும் மாறாத அழகு 

<p>கணவன் - மனைவியின் மேட்சிங் மேட்சிங் டிரஸ்&nbsp;</p>

கணவன் - மனைவியின் மேட்சிங் மேட்சிங் டிரஸ் 

<p>மூன்று பிள்ளைகளுடன் ஹரி - ப்ரீத்தா சமீபத்தில் எடுத்து கொண்ட புகைப்படம்&nbsp;</p>

மூன்று பிள்ளைகளுடன் ஹரி - ப்ரீத்தா சமீபத்தில் எடுத்து கொண்ட புகைப்படம் 

loader