லாக் டவுன் பச்சைக்கிளி... விஜே சித்ரா... மெல்லிய சேலையில் சகட்டுமேனிக்கு போஸ்!

First Published 23, Jun 2020, 4:26 PM

லாக் டவுன் பச்சைக்கிளி...  விஜே சித்ரா... மெல்லிய சேலையில் சகட்டுமேனிக்கு போஸ்!

<p>குழந்தை மாதிரி அமர்ந்து கொண்டு அழகா போஸ் கொடுக்கும் சித்து </p>

குழந்தை மாதிரி அமர்ந்து கொண்டு அழகா போஸ் கொடுக்கும் சித்து 

<p>சிவ்லெஸ் ஜாக்கட் போட்டு கொண்டு ரசிகர்களை ஈர்க்கும் சித்து </p>

சிவ்லெஸ் ஜாக்கட் போட்டு கொண்டு ரசிகர்களை ஈர்க்கும் சித்து 

<p>கண்ணாடி போட்டு கொண்டு  கலக்கும் சித்து </p>

கண்ணாடி போட்டு கொண்டு  கலக்கும் சித்து 

<p>ஸ்டைலிஷ் போஸ் கொடுக்கும் சித்து </p>

ஸ்டைலிஷ் போஸ் கொடுக்கும் சித்து 

<p>ஹாட் போஸ் கொடுத்து ரசிகர்களை கவர்ந்து இழுக்கும் சித்து </p>

ஹாட் போஸ் கொடுத்து ரசிகர்களை கவர்ந்து இழுக்கும் சித்து 

<p>அழகிய சிரிப்பால் அனைவரையும் கவரும் சித்து </p>

அழகிய சிரிப்பால் அனைவரையும் கவரும் சித்து 

loader