பளபளக்கும் அழகில் பளீச் என தொடையை காட்டி வித விதமாக போஸ் கொடுக்கும் பானு ஸ்ரீ

First Published 15, Jul 2020, 5:53 PM

பளபளக்கும் அழகில் பளீச் என தொடையை காட்டி வித விதமாக போஸ் கொடுக்கும் பானு ஸ்ரீ

<p>வெக்கப்படும் பானுஸ்ரீ </p>

வெக்கப்படும் பானுஸ்ரீ 

<p>கியூட் போஸ் கொடுக்கும் பானுஸ்ரீ </p>

கியூட் போஸ் கொடுக்கும் பானுஸ்ரீ 

<p>வளைவு நெளிவு செரியாக இருக்கும் பானுஸ்ரீ </p>

வளைவு நெளிவு செரியாக இருக்கும் பானுஸ்ரீ 

<p>இடுப்பை காட்டி ரசிகர்களை கவரும் பானுஸ்ரீ </p>

இடுப்பை காட்டி ரசிகர்களை கவரும் பானுஸ்ரீ 

<p>ஸ்டைலிஷ் போஸ் கொடுத்து கலக்கும் பானுஸ்ரீ </p>

ஸ்டைலிஷ் போஸ் கொடுத்து கலக்கும் பானுஸ்ரீ 

<p>வேற வேற இடத்தில்  போஸ் கொடுக்கும் பானுஸ்ரீ </p>

வேற வேற இடத்தில்  போஸ் கொடுக்கும் பானுஸ்ரீ 

<p>ஸ்மார்ட் போஸ் கொடுத்து கலக்கும் பானுஸ்ரீ </p>

ஸ்மார்ட் போஸ் கொடுத்து கலக்கும் பானுஸ்ரீ 

<p>மஞ்ச காடு மைனா போல் இருக்கும் பானுஸ்ரீ </p>

மஞ்ச காடு மைனா போல் இருக்கும் பானுஸ்ரீ 

<p>அழகிய டீச்சர் போல் போஸ் கொடுக்கும் பானுஸ்ரீ </p>

அழகிய டீச்சர் போல் போஸ் கொடுக்கும் பானுஸ்ரீ 

loader