அடுத்த படத்திற்காக ஏற்றிய எடையை குறைக்க கஷ்டப்படும் ஆர்யா

First Published 11, Jul 2020, 7:22 PM

அடுத்த படத்திற்காக ஏற்றிய எடையை குறைக்க கஷ்டப்படும் ஆர்யா

<p>ஆர்யாவின் உடற்பயிற்சியாளருடன் புகைப்படம் </p>

ஆர்யாவின் உடற்பயிற்சியாளருடன் புகைப்படம் 

<p>இந்த புகைப்படம் இருசக்கர வாகனத்தோடு குழு உடன் எடுத்த புகைப்படம் </p>

இந்த புகைப்படம் இருசக்கர வாகனத்தோடு குழு உடன் எடுத்த புகைப்படம் 

<p>ஒர்க் அவுட் செய்யும் இடத்தில செலஃயி எடுக்கும் ஆர்யா </p>

ஒர்க் அவுட் செய்யும் இடத்தில செலஃயி எடுக்கும் ஆர்யா 

<p>ரொம்ப வண்டி ஓடி கழச்சிபோய் டீ குடிக்கும் ஆர்யா </p>

ரொம்ப வண்டி ஓடி கழச்சிபோய் டீ குடிக்கும் ஆர்யா 

<p>அவருடைய இருசக்கர வாகனம் </p>

அவருடைய இருசக்கர வாகனம் 

<p>குழு உடன் புகைப்படம் </p>

குழு உடன் புகைப்படம் 

<p>ஏற்றி இருக்கும் பொழுது எடுக்க பட்ட புகைப்படம் </p>

ஏற்றி இருக்கும் பொழுது எடுக்க பட்ட புகைப்படம் 

<p>அப்படியே மாறிய ஆர்யா மாஸ் </p>

அப்படியே மாறிய ஆர்யா மாஸ் 

loader