உடல் தெரியும் அளவிற்கு உச்ச கட்ட கவர்ச்சியில் ஷாக் கொடுக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மா! கண்ணை கட்டும் புகைப்படங்கள்!

First Published 10, Oct 2019, 6:46 PM

உடல் தெரியும் அளவிற்கு மெல்லிய உடையில் ஷாக் கொடுக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மா! கண்ணை கட்டும் புகைப்படங்கள்!

கால் மேல் கால் போட்டு கெத்து காட்டும் அனுஷ்கா

கால் மேல் கால் போட்டு கெத்து காட்டும் அனுஷ்கா

மெல்லிய உடையில் செம்ம ஹாட்

மெல்லிய உடையில் செம்ம ஹாட்

கவர்ச்சிக்கு நோ தடை

கவர்ச்சிக்கு நோ தடை

செம்ம கூல் போஸ்

செம்ம கூல் போஸ்

இது என்னமா உடை

இது என்னமா உடை

ஸ்டைலிஷ் லுக்

ஸ்டைலிஷ் லுக்

கியூட் சிரிப்பு

கியூட் சிரிப்பு

கப்பலில் போஸ் கொடுக்கும் அனுஷ்கா

கப்பலில் போஸ் கொடுக்கும் அனுஷ்கா

உடல் தெரியும் உச்ச கட்ட கவர்ச்சியில் அனுஷ்கா

உடல் தெரியும் உச்ச கட்ட கவர்ச்சியில் அனுஷ்கா

loader